Pro studenty Lingua nostra 10% sleva – stačí do poznámky uvést navštěvovaný kurz.

POZOR: od 7. 6. nejpozději do 19. 6. máme zavřeno a nepřijímáme objednávky z důvodu restrukturalizace odesílání a přesunu skladu. Děkujeme za pochopení.

Košík
0 Kč


Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady představují souhrnné informační povinnosti v souladu s článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) ve prospěch subjektů údajů (třetích osob), které Mgr. Renatě Skoupé (e-shopu Italské knihy) jako správci údajů poskytují své osobní údaje.

1. Obecné informace

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Mgr. Renata Kašparová
Jednatelka školy Lingua nostra
Velehradská 22
130 00 Praha 3 - Vinohrady

Kontakt pro řešení problematiky osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR): info@linguanostra.cz

Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky) na

 • přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR),
 • právo na opravu (článek 16 GDPR),
 • právo na výmaz (článek 17 GDPR),
 • právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR),
 • právo na přenositelnost (článek 20 GDPR),
 • právo vznést námitku (článek 21 GDPR),
 • právo podat proti Mgr. Renatě Skoupé stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR).

Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na výše uvedený kontakt.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a to prostřednictvím e-mailu na adrese info@linguanostra.cz.

Pokud klient svůj souhlas neodvolá, je doba, po kterou budou jeho osobní údaje uchovávány, maximálně 2 let v případě seznamu objednávek, a maximálně 10 let v případě vystavených faktur.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které byly zpracovány mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním.

Renata Kašparová bude po celou dobu udělení souhlasu disponovat důkazem o této skutečnosti (ať již písemným anebo elektronickým).

Veškeré písemné dokumenty budou uloženy v zamykatelné kanceláři v místě trvalého bydliště Renaty Skoupé a veškeré elektronické údaje budou v zaheslovaném počítači umístěném na téže adrese, či na google drive dostupné pouze na heslo, které zná pouze Mgr. Renata Kašparová, dále toto heslo zná office managerka a asistentka.

2. Informace pro objednatele knihy z e-shopu Italské knihy

Účel zpracování

 • Pro objednání knih jsou zapotřebí kontaktní údaje nutné pro následnou komunikaci, pro vystavení a zaslání faktury a pro zaslání vybraného zboží.

 • Informace o objednávkách a objednatelích jsou neveřejné, nachází se na zaheslovaném google drivu, v zaheslovaném počítači ředitelky a dále v on-line systému administrace-shopu, přístup do tohoto seznamu má pouze ředitelka Mgr. Renata Kašparová.

 • Seznamy objednávek s informacemi o objednatelích s osobními údaji v elektronické podobě si uchováváme maximálně po dobu 5 let z důvodů možné kontroly účetnictví, pokud si objednatel nevyžádá dřívější výmaz. Tyto údaje však od momentu uzavření (tedy odeslání) objednávky žádným aktivním způsobem nevyužíváme, a to ani pro propagaci našich knih.

 • Vystavené faktury se nacházejí v elektronické formě v zaheslovaném počítači v kanceláři paní ředitelky, dále na google drivu přístupné opět pouze pomocí hesla, stejně tak vytištěné faktury se nachází na tomtéž místě, tedy v kanceláři paní ředitelky. Tištěné i elektronické faktury si uchováváme po dobu 10 let.

 • Kontaktní údaje našich klientů se neposkytují žádným dalším příjemcům.

3. Právní základ pro zpracování

 • V případě objednání knih na našem e-shop je potřeba vyplnit tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa (fakturační adresa). Odesláním objednávky spolu se souhlasem s obchodními podmínkami a se zpracováním údajů vzniká právní vztah v podobě závazné objednávky zboží. Pokud nedojde k poskytnutí požadovaných údajů v objednávce, nelze vstoupit do smluvního vztahu a poskytovat plnění.

 • Příjemcem údajů (nikoliv zpracovatelem) může být rovněž správce webových stránek e-shopu.