Pro studenty Lingua nostra 10% sleva – stačí do poznámky uvést navštěvovaný kurz.

Od 29. 4. do 15. 5. máme dovolenou, knihy objednané v tomto období budeme zasílat po 15. 5. 2024.

Košík
0 Kč


Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.italskeknihy.cz, který provozuje firma Mgr. Renata Kašparová, Velehradská 22, 130 00 Praha 3.

IČO: 71529918
DIČ: CZ8161040173
Číslo účtu: 292950605/0300

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kupující uskutečněním objednávky souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat odhlášením se z newsletteru.

III. Objednávání

Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění a zaslání veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v elektronickém objednávkovém formuláři. Veškeré objednávky jsou závazné. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Není-li zboží skladem, informujeme zákazníka o dalším postupu emailem. Knihy, které jsou skladem, zasíláme do tří dnů po připsání platby na náš účet.

IV. Ceny

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí každé dodávky je faktura, která je zasílána elektronicky po připsání platby na náš účet.

Studenti, kteří v současné době navštěvují nebo v minulém semestru navštěvovali pravidelné skupinové nebo individuální kurzy v Lingua nostra - škola italštiny, mají do odvolání nárok na slevu 10 % z celkové ceny objednávky. Internetový obchod www.italskeknihy.cz si vyhrazuje právo tuto slevu upravit nebo zrušit v odůvodněných případech.

V. Dodací podmínky

Knihy zasíláme Českou poštou.

Určité množství knih (podle velikosti a váhy) zasíláme jako doporučené psaní za 90 Kč. Překročí-li vaše objednávka velikostní či hmotností limit, poštovné je 150 Kč a zboží je zasláno jako balík na poštu. Výši poštovného se dozvíte při vytváření objednávky po výběru zboží. Na poštu chodíme jednou týdně, knihy zasíláme nejpozději do sedmi pracovních dnů po připsání platby na náš účet, ve výjimečných případech (dovolená, nemoc) do 14 dnů.

VII. Záruční podmínky – reklamační řád

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Pro vyřízení reklamace je nutné prodávajícímu oznámit písemně (nejlépe e-mailem), že daný výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevila. Na základě těchto informací bude reklamace posouzena a stanoven další postup. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, zašle kupující vadné zboží v originálním obalu prodávajícímu zpět. Nové zboží bude odesláno v zákonné lhůtě, bezprostředně po obdržení reklamovaného zboží od dodavatele. Případně bude vrácena celá zaplacená částka. Vady způsobené nakladatelem (tiskové chyby, chybějící stránky, vadné nahrávky atd.) je možno reklamovat do 24 měsíců od data fakturace.

VIII. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

  • Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@italskeknihy.cz ) s textem: „Chci odstoupit od smlouvy ze dne .......... č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: .......... / na adresu ..........“ Datum a podpis.
  • Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
  • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu (patří-li k němu nějaký obal), kompletní, nepoškozené a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze zašleme převodem na Váš účet nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
  • Náklady na přepravu zpět do e-shopu zákazníkovi neproplácíme. Vracíme ale celkovou cenu objednávky, tedy cenu zboží i cenu přepravného k zákazníkovi.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

X. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny, není-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.


V Praze dne 15. 2. 2018
Mgr. Renata Kašparová